Kurumsal Koçluk Hangi Alanlarda Yardımcı Olabilir?
Kurumsal koçluk, kurumlar ve yöneticileri için aşağıdaki konularda yardım sağlayabilir:

 • Hedef ve değerlerin netleştirilmesinde;

 • Hedeflere giden yol haritasının belirlenmesinde;

 • Gelişimi engelleyen alışkanlıkların kırılmasında;

 • Güçlü yönlerin açığa çıkarılması ver başarı için kullanımında; 

 • Özgün stil oluşturulmasında;

 • Karmaşık durumlar ve profesyonel engellerle karşılaşıldığında yeni yol belirlenmesinde;

 • Öncelikler arasında denge sağlama ve odaklanmada;

 • Hedefler doğrultusunda kurumsal kültürün oluşturulması ve güçlendirilmesinde.