Her Kurum Kurumsal Koçluk Alabilir Mi?
Teorik olarak her kurum kurumsal koçluk alabilir.

Ancak gerçekte bu hizmetten faydalanabilmek için organizasyonun belirli bir olgunluğa – kurumsallaşmasını tamamlamış, yetkin çalışan ve liderlere sahip ve yenilikçi bir yönetim yaklaşımına sahip - erişmiş olması gerekir. Kurumsal koçluğun beklenen etkiyi ve hatta daha fazlasını sağlaması için kurumun bütün olarak sürece katılmaya hazır olması en önemli ön koşuldur. 

Bu aşamaya gelmemiş kurumlar, kurumsal koçluk hizmetinin faydalarına ulaşmak için daha uzun süreye ihtiyaç duyabilirler.