Koçluk Nedir?
Profesyonel koçluk bireyler ve organizasyonların, performanslarını artırıp sıradışı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olan, interaktif ve sürekli birilişkidir.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF)’nun bakış açısına göre; her danışan yaratıcı,becerikli ve bütündür; ayrıca kendi kişisel ve/veya profesyonel hayatının uzmanıdır. Buna göre profesyonel koçun sorumluluğu:

 Danışanın gerçekleştirmek istediği şeyi keşfetmek, açıklığa kavuşturmak, ve ona uymak,

 Danışanın kendini keşfetmesini teşvik etmek,

Danışanın geliştirdiği çözümler ve stratejileri ortaya çıkarmak,

Tüm bu süreç boyunca danışanı sorumlu ve yükümlü tutmaktır. 

Koçluk süreci, danışanın potansiyelini ortaya çıkarıp liderlik becerilerini geliştirerek, onun iş ve özel hayatında durumunu belirgin bir şekilde iyileştirmesine yardımcı olur.